Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Rejestracja i opłaty

Sesja egzaminacyjna:

Sesja egzaminacyjna 17-18.10.2020 r. - rejestracja została zakończona

Egzamin odbędzie się pod warunkiem, że zgłosi się minimum 20 osób. 

Poziom:

poziom B1

Kandydat:

cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą

Dokument potwierdzający tożsamość kandydata:

paszport oraz inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem

Termin rejestracji na egzamin:

17 sierpnia 2020 r. od godz. 9:00 - do wyczerpania się miejsc

Formularz rejestracji na egzamin:

Formularz zostanie udostępniony 17 sierpnia o godzinie 9:00

Miejsce egzaminu:

Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Czas trwania egzaminu:

Egzamin trwa dwa dni - 17 października 2020 (część pisemna), 18 października 2020 (część ustna). Obecność pierwszego i drugiego dnia jest obowiązkowa.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu:

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zostaną przesyłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy  na miesiąc przed egzaminem tylko do osób, które uiściły opłatę za egzamin i certyfikat!

Opłaty za egzamin:

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA

Opłata za egzamin składa się z opłaty za udział w egzaminie i opłaty za wydanie certyfikatu. Opłaty za udział w egzaminie należy dokonać w dniu rejestracji.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata za certyfikat zostaje zwrócona.

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie później niż 25 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu zostaje zwrócone 20% opłaty za udział w egzaminie.

Przelewów w polskich złotych (PLN) dokonuje się według przelicznika Narodowego Banku Polskiego:

1 EUR = 4,41 PLN (przelicznik NBP z dnia 31.07.2020)

Wysokość opłat:

egzamin B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych - 661,50 zł

wydanie certyfikatu – 88,20 zł

 

KWOTA DO PRZELEWU: 749,70 zł

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL92150013601213600186020000

Tytuł wpłaty: CERTYFIKAT, imię i nazwisko, poziom i data sesji

Przykład: CERTYFIKAT, Anna Kowalska, B1, 25-26.01.2020 r.

 

Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców nie przesyła drogą mailową potwierdzenia, że opłata została zaksięgowana.

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu
certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/

Kontakt:

Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Jagiellońska 11

tel. 52 322 16 38 wew. 39

cnjp@ukw.edu.pl