Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

LEKTORZY CNJP

DR HAB. AGNIESZKA RYPEL, PROF. UCZELNI

Pracuje na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorką dwóch monografii oraz kilkudziesięciu artykułów, których tematyka dotyczy przede wszystkim: nowych koncepcji kształcenia językowego, a zwłaszcza tworzenia wypowiedzi pisemnych, ustaleń metodologicznych dotyczących dyskursu edukacyjnego oraz stosowanych w nim mechanizmów perswazyjnych, wychowania językowego, a także glottodydaktyki. Absolwentka studiów podyplomowych Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Gdańskim.

e-mail: a.rypel@ukw.edu.pl

AGNIESZKA BIELIŃSKA

 

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  w Toruniu i filologii w zakresie nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku nowoczesny marketing w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.  Po studiach pracowała w Wydawnictwie Express Media jako dziennikarz w Expressie Bydgoskim oraz tygodniku City Bydgoszcz.  Obecnie jest specjalistą w Biurze Współpracy Międzynarodowej UKW, gdzie zajmuje się internacjonalizacją kształcenia, marketingiem i rekrutacją studentów zagranicznych. W 2015 roku ukończyła Podyplomowe studium nauczania języka polskiego jako obcego na UMK i  od tego czasu prowadzi zajęcia w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW. W 2019 uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Interesuje się psychologią zdrowia i glottodydaktyką.

e-mail: bielinska@ukw.edu.pl

MIKOŁAJ KOZŁOWSKI

Absolwent filologii polskiej w specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską pod tytułem „Wymowa polska studentów portugalskich, uczących się polszczyzny jako języka obcego” pisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Miodunki. Materiały do niej zbierał podczas rocznych studiów na Uniwersytecie w Lizbonie. W czasie studiów pełnił funkcję przewodniczącego sekcji kulturalnej koła naukowego. Organizował wiele wydarzeń kulturalnych, integrujących studentów zagranicznych z polskimi. Ukończył dodatkowe studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Jego program koła języka polskiego dla obcokrajowców „Przygoda w grach i na filmach” znajduje się w publikacji „Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” pod redakcją J. A. Malinowskiego i A. Wesołowskiej (Toruń 2015). Obecnie uczy w systemie International Baccalaureate w International School of Bydgoszcz. Od 2019 roku pracuje w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW. Wcześniej zdobył również praktykę dziennikarską. Jest członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

e-mail: jezykpolskiobcy@gmail.com

MONIKA NOWICKA

Absolwentka filologii polskiej o spec. filmoznawczej oraz spec. nauczycielskiej z nauczaniem historii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pisała pracę licencjacką pt. „Słownictwo i frazeologia w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie progowym (B1)”, która została wyróżniona jako najlepsza praca na Wydziale Humanistycznym UKW oraz pracę magisterską pt. „Przemiany w ukazywaniu treści kulturowych na przestrzeni lat w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego”. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie naukowym „Istnieć w kulturze – Istnieć w kulturach”. Od 2014 r. pracuje w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców. Pełni funkcję egzaminatora w komisjach certyfikatowych egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego. Prowadzi kursy indywidualne i grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania.

e-mail: mnowicka@ukw.edu.pl

EMILIA ZARĘBA

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2014. Równolegle ze studiami magisterskimi kształciła się w Podyplomowym Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, również w Toruniu. Jest nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej oraz w liceum. W Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców zatrudniona od 2018 roku. Interesuje się literaturą, kulturą popularną i podróżami. Zapalona snowboardzistka.

NATALIA ZEMLANAJA (ZEMLYANAYA)

Pięcioletnie studia rusycystyczne ukończyła na Uniwersytecie Państwowym w Kaliningradzie w 1999 r. Następnie, w roku 2002, ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2005 r. rozpoczęła pracę nad rozprawą doktorską z zakresu językoznawstwa, którą obroniła w 2010 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać, będąc studentką kaliningradzkiego uniwersytetu: w latach 1997 – 1999 pracowała jako lektorka języka polskiego w Państwowej Szkole Urbanistyki. Po ukończeniu studiów na UMK w Toruniu przez okres trzech lat pracowała jako lektorka języka rosyjskiego na tejże uczelni. Od 2003 r. jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Językoznawstwa UKW: uczy języka rosyjskiego na różnych poziomach, prowadzi zajęcia specjalizacyjne, wykłada. Od 2012 r. współpracuje z Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW: prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne na różnych poziomach. Jeżeli chodzi o naukę, jej pasją jest semantyka – nauka o różnicach znaczeniowych. Jeżeli chodzi o zawód, to jest we właściwym miejscu – lubi to, co robi. Z ogromną satysfakcją obserwuje, jak jej studenci zdobywają wiedzę i nabywają nowych umiejętności. Jeżeli chodzi o życie, to interesują ją nowe miejsca, nowi ludzie, różne języki i kultury.      

e-mail: natalia2k@poczta.fm