Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

KURS SEMESTRALNY MINI

Cena: 465 zł
Liczba godzin lekcyjnych: 30
Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu po 1,5 godz. (2 godz. lekcyjne)
Termin zajęć: godziny popołudniowe i wieczorne
Czas trwania: 1 semestr - od października do lutego lub od lutego do czerwca.


Wszystkie kursy odbywają się w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy ul. Jagiellońskiej 11.
 
Kontakt w sprawie kursów:
Monika Nowicka
e-mail: cnjp@ukw.edu.pl