Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Kurs dla studentów "Solidarni z Ukrainą" - курс для студен „Солідарні з Україною”

Програма NAWA „Солідарні з Україною”

Безкоштовні курси польської мови для студентів з України

 

Гарантуємо:

- аж 350 безкоштовних годин вивчення польської мови

- від рівня А1 до B1;

- підручники та навчальні матеріали;

- щомісячна стипендія в розмірі 1 500 злотих;

 

Вимоги:

- підтвердження прибуття до Польщі після 24.02.2022 r.;

- підтвердження статусу студента.

ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ! ВИРІШУЄ ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗАЯВ!

Заяву необхідно подати особисто в Центрі навчання польської мови UKW ul.  Jagiellońska 11, кімната 2, Бидгощ або надіслати скан електронною поштою на адресу: cnjp@ukw.edu.pl
Необхідно додати підтвердження статусу студента.

Program NAWA „Solidarni z Ukrainą”

Darmowy kursy języka polskiego dla studentów z Ukrainy

 

Gwarantujemy:

- aż 350 darmowych godzin nauki języka polskiego;

- od poziomu A1 do B1;

- podręczniki i materiały dydaktyczne;

- comiesięczne stypendium w wysokości 1 500 zł;

 

Wymagania:

- potwierdzenie przybycia do Polski po 24.02.2022 r.;

- potwierdzony status studenta.

 

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Wniosek należy złożyć osobiście w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców UKW ul. Jagiellońska 11, pokój 2, Bydgoszcz lub wysłać skan mailem na adres: cnjp@ukw.edu.pl
Należy dołączyć potwierdzenie o statusie studenta.