Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Aktualności

Sesja egzaminacyjna 27-28.03.2021 r. - rejestracja zakończona, brak wolnych miejsc.

Rejestracja na kolejne sesje egzaminu certyfikatowego rozpoczyna się 2 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu. Terminy sesji egzaminacyjnych w 2021 r. są dostępne pod adresem internetowym: https://polski.ukw.edu.pl/jednostka/nauczanie_jezyka_polskiego/exams_of_polish/61189