Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców
O NAS

Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców działa od 2007 r. Od początku istnienia regularnie prowadzi kursy języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2) o różnym charakterze (od standardowych kursów po kursy specjalistyczne). Centrum organizowało kursy dla obcokrajowców (studentów, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, pracowników) z ponad 25 krajów świata (Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Gambia, Hiszpania, Indie, Japonia, Kazachstan, Łotwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rwanda, Rosja, Serbia, Słowacja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy).

Zajęcia w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców prowadzone są przez doświadczonych, dyplomowanych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Lektorzy CNJP tworzą autorskie programy kursów, które dostosowane są pod względem metod i treści nauczania do potrzeb poszczególnych grup studentów lub indywidualnych słuchaczy. 

W 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców uprawnienia do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.

KONTAKT

Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz 

Kierownik:
dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
tel. 52 322 16 38, wew. 21
e-mail: a.rypel@interia.pl

Biuro - kontakt w sprawie kursów i egzaminów:
Monika Nowicka
tel. 52 322 16 38
cnjp@ukw.edu.pl