Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Rejestracja i opłaty

Sesja egzaminacyjna:

Sesja egzaminacyjna 5-6.11.2022 r.

Poziom:

poziom B1

Kandydat:

cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą

Dokument potwierdzający tożsamość kandydata:

paszport oraz inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem

Termin rejestracji na egzamin:

6 września 2022 r.  - do wyczerpania się miejsc

(minimalna liczba miejsc do organizacji egzaminu - 20)

Formularz rejestracji na egzamin:

Formularz zostanie udostępniony 6 września o godzinie 9:00. Po pomyślnym przesłaniu uzupełnionego formularza na adres mailowy kandydata zostanie przesłane potwierdzenie znalezienia sie na liście egzaminacyjnej. Po otrzymaniu mailowego potwierdzenia należy opłacić egzamin. Nie należy wpłacać pieniędzy przed otrzymaniem mailowego potwierdzenia.

Miejsce egzaminu:

Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Czas trwania egzaminu:

Egzamin trwa dwa dni - 5 listopada 2022 (część pisemna), 6 listopada 2022 (część ustna). Obecność pierwszego i drugiego dnia jest obowiązkowa.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu:

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu egzaminu zostaną przesyłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy na miesiąc przed egzaminem.

Opłaty za egzamin:

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA I ZAREJESTROWANIA KANDYDATA NA EGZAMIN JEST ZAKSIĘGOWANA WPŁATA

Opłata za egzamin składa się z opłaty za udział w egzaminie i opłaty za wydanie certyfikatu.

W przypadku negatywnego wyniku egzaminu opłata za wydanie certyfikatu zostaje zwrócona.

W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie później niż 25 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu zostaje zwrócone 20% opłaty za udział w egzaminie.

Przelewów w polskich złotych (PLN) dokonuje się według przelicznika Narodowego Banku Polskiego:

KWOTY DO PRZELEWU:

1 EUR = 4,7265 PLN (przelicznik NBP z dnia 31.08.2022)

Wysokość opłat:

egzamin B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych - 709 zł

wydanie certyfikatu – 95 zł

 

KWOTA DO PRZELEWU: 804 zł

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Santander Bank Polska S.A.

92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

SWIFT: WBKPPLPP

IBAN: PL92150013601213600186020000

Tytuł wpłaty: CERTYFIKAT, imię i nazwisko, poziom i data sesji

Przykład: CERTYFIKAT, Anna Kowalska, B1, 25-26.01.2020 r.

Warunki i forma przeprowadzania egzaminu
certyfikatowego z języka polskiego jako obcego dla osób o specjalnych potrzebach

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/

Kontakt:

Centrum Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego

ul. Jagiellońska 11

tel. 52 322 16 38

cnjp@ukw.edu.pl