Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Rejestracja - szczegółowa instrucja

1. Rejestracja na egzaminy certyfikatowe odbywa się jedynie w formie online. Formularz rejestracyjny udostępniany jest na stronie internetowej Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców w zakładce EGZAMIN - Formularz rejestracyjny dwa miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.

2. W formularzu należy uzupełnić następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji (w osobnych rubrykach: ulica i numer domu - miejscowość - kod pocztowy).

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego drogą mailową przesyłana jest wiadomość o znalezieniu się na liście kandydatów na egzamin. Proszę o nieopłacanie egzaminu przed otrzymaniem potwierdzenia.

4. Po otrzymaniu wiadomości należy opłacić udział w egzaminie i wydanie certyfikatu. Szczegóły dotyczące płatności (kwota i konto bankowe do przelewu) aktualizowane są na stronie internetowej Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców w zakładce EGZAMINY - rejestracja i opłaty.

5. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców przesyłane jest potwierdzenie rejestracji i uczestnictwa w egzaminie certyfikatowym.

6. Szczegóły dotyczące organizacji egzaminu są przesyłane drogą mailową do zarejestrowanych osób na miesiąc przed terminem egzaminu.