Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Rejestracja - szczegółowa instrucja

1. Rejestracja na egzaminy certyfikatowe odbywa się jedynie w formie online. Formularz rejestracyjny udostępniany jest na stronie internetowej Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców w zakładce EGZAMINY - Formularz rejestracyjny dwa miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego drogą mailową przesyłana jest wiadomość o znalezieniu się na liście kandydatów na egzamin. Proszę o nieopłacanie egzaminu przed otrzymaniem potwierdzenia.

3. Po otrzymaniu wiadomości należy opłacić udział w egzaminie i wydanie certyfikatu. Szczegóły dotyczące płatności (kwota i konto bankowe do przelewu) aktualizowane są na stronie internetowej Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców w zakładce EGZAMINY - rejestracja i opłaty.

4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców przesyłane jest potwierdzenie rejestracji i uczestnictwa w egzaminie certyfikatowym.

5. Szczegóły dotyczące organizacji egzaminu są przesyłane drogą mailową do zarejestrowanych osób na miesiąc przed terminem egzaminu.