Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców działa od 2007 r. Od początku istnienia regularnie prowadzi kursy języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2) o różnym charakterze (od standardowych kursów po kursy specjalistyczne). Centrum organizowało kursy dla obcokrajowców (studentów, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, pracowników) z ponad 25 krajów świata (Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Gambia, Hiszpania, Indie, Japonia, Kazachstan, Łotwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rwanda, Rosja, Serbia, Słowacja, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Włochy).

Zajęcia w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców prowadzone są przez doświadczonych, dyplomowanych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Lektorzy CNJP tworzą autorskie programy kursów, które dostosowane są pod względem metod i treści nauczania do potrzeb poszczególnych grup studentów lub indywidualnych słuchaczy. 

W 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców uprawnienia do organizowania egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego.

Celem Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców jest nauczanie obcokrajowców skutecznej komunikacji w języku polskim. Nastawiamy się przede wszystkim na praktykę. Naszym zadaniem jest rozwinięcie szeregu umiejętności i zdolności u naszych studentów, które zagwarantują im komunikacyjny sukces. Sprawiamy, by uczący się w naszej szkole obcokrajowcy, swoim poziomem znajomości języka polskiego zbliżali się do rodzimych użytkowników języka polskiego. Dlatego też kładziemy nacisk na doskonalenie sprawności na każdym możliwym polu. Zwracamy uwagę na:

 • rozwijanie umiejętności z zakresu rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania;
 • bogacenie słownictwa ogólnego i poszerzanie zasobów słownictwa specjalistycznego;
 • nauczanie struktur i zasad gramatycznych;
 • ćwiczenie wymowy i intonacji;

Wszystkie nasze działania opieramy na podłożu kulturowym. Przekazujemy studentom wiedzę z zakresu etykiety językowej i informacje dotyczące polskich konwencji grzecznościowych. Wprowadzamy ich nie tylko w polską kulturę wysoką, ale także w kulturę dnia codziennego. Dzięki temu nawiązywanie nowych kontaktów, prowadzenie rozmowy i konieczność odnalezienia się w nowych sytuacjach komunikacyjnych nie stanowi dla nich żadnego problemu. 

Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców swoim studentom zapewnia:

 • wybór różnego typu kursów języka polskiego jako obcego;
 • atrakcyjne programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb;
 • dobrze wyposażone sale wykładowe;
 • wykwalifikowanych lektorów;
 • przyjazną atmosferę, sprzyjającą owocnej nauce;
 • testy sprawdzające postępy w nauce;
 • atrakcyjne ceny i dogodne warunki płatności.