Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

KURS SEMESTRALNY STANDARD
Cena: 780 zł
Liczba godzin lekcyjnych: 60
Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. (2 godz. lekcyjne)
Termin zajęć: godziny popołudniowe i wieczorne
Czas trwania: 1 semestr - od października do lutego lub od lutego do czerwca.

Wszystkie kursy odbywają się w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy ul. Jagiellońskiej 11.

Kontakt w sprawie kursów:
Monika Nowicka
e-mail: cnjp@ukw.edu.pl