Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

KURS INDYWIDUALNY
Cena: 90 zł za godz. lekcyjną
Liczba godzin lekcyjnych: wskazana przez słuchacza
Częstotliwość zajęć: wskazana przez słuchacza
Termin zajęć: wskazany przez słuchacza
Czas trwania: wskazany przez słuchacza

Wszystkie kursy odbywają się w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy ul. Jagiellońskiej 11.

Kontakt w sprawie kursów:
Monika Nowicka
e-mail: cnjp@ukw.edu.pl