Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Kurs roczny

KURS ROCZNY

Cena za godzinę lekcyjną: 17 zł

Cena kursu: 2040 zł (dla min. 8 os. w grupie)
Liczba godzin lekcyjnych: 120 - pełny poziom językowy
Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu po 1,5 godz. (2 godz. lekcyjne)
Termin zajęć: godziny popołudniowe i wieczorne
Czas trwania: 2 semestry - od października do czerwca.

Wszystkie kursy odbywają się w Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców przy ul. Jagiellońskiej 11.

Kontakt w sprawie kursów:
Monika Nowicka
e-mail: cnjp@ukw.edu.pl