Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców

Kontakt

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 października 2020 r. CNJP pracuje w trybie mieszanym.

Kierownik Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców
dr hab. Agnieszka Rypel, prof. uczelni
tel. 52 322 16 38 wew. 21
e-mail: a.rypel@interia.pl

Kontakt w sprawie kursów i egzaminów:
Monika Nowicka
tel. 52 322 16 38
e-mail: cnjp@ukw.edu.pl